Saammeko kokata sukusi lempikeiton?

Vuonna 1957 teimme kokkaamisesta itsellemme ammatin, jotta sinä voit keskittyä omaan kutsumukseesi. Sillä tiellä olemme edelleen. Kun on näin pitkään tehnyt suomalaisten lempiruokia, tietää myös sen, että kokkaaminen on mitä suurimmassa määrin yhteispeliä. Nyt haluammekin löytää keittoreseptin, josta olisi jopa uudeksi lempiruoaksi koko Suomelle.

Kampanja on päättynyt.

Sukujen lempikeitto -kilpailun säännöt

 

Säännöt

 

1.1 Järjestäjä

Saarioinen Oy, PL 108, 33101 Tampere, jatkossa Saarioinen ja/tai järjestäjä.

 

1.2 Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt pois lukien työntekijät niistä yhtiöistä, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa.

 

1.3 Kilpailuaika

Kilpailuaika on 14.5.-4.6.2023 klo 23.59.

 

1.4 Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua täyttämällä lomakkeen Sukujen lempikeitto -kilpailusivustolle kilpailuaikana. Saarioinen valitsee voittajareseptin. Kilpailu on vastikkeeton, eikä edellytä Saarioisten tuotteiden ostamista. Kilpailuun osallistuneet reseptit jäävät täysin oikeuksin Saarioisten käyttöön, eikä niistä, tai niiden pohjalta kehitetyistä tuotteista, makseta erillistä korvausta.

 

1.5 Tietosuoja

Kilpailuun osallistuvien henkilöiden yhteystietoja käsittelemme Saarioisten tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

1.6 Palkinto

Voittajareseptin lähettäjä saa palkinnoksi 250 €:n arvoisen S-ryhmän hotelli- ja ravintolalahjakortin. Palkintoa ei voi muuttaa käteiseksi rahaksi.

 

1.7 Järjestäjän vastuu

Järjestäjän vastuu kilpailun osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoon.

 

1.8 Palkinnosta maksettava vero

Kilpailun palkinto on voittajalle veronalaista ansiotuloa, joka ilmoitetaan tuloverorekisteriin.

 

1.9 Palkinnon luovutus/julkisuus

Järjestäjä ilmoittaa voitosta voittajalle elokuun aikana. Palkinto postitetaan voittajalle pikimmiten, kun voittaja on antanut yhteystietonsa Saarioisille.

 

1.10 Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja kampanjaan liittyviä järjestäjän päätöksiä.

 

 

 

REKISTERISELOSTE

 

Saarioinen Oy Sukujen lempikeitto -kilpailun kampanjarekisteri

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

 

1. Rekisterinpitäjä

Saarioinen Oy Järvensivuntie 1, 33100 Tampere Puh. 03 244 7111

 

2. Saarioinen Oy:n Sukujen lempikeitto -kilpailun rekisteriasioista vastaava henkilö

Noora Kaijanen Saarioinen Oy Järvensivuntie 1, 33100 Tampere Puh. 03 244 7111 sähköposti: etunimi.sukunimi@saarioinen.fi

 

3. Rekisterin nimi

Saarioinen Oy – Sukujen lempikeitto -kilpailun rekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Sukujen lempikeitto -kilpailun henkilötietojen keräämisen tarkoituksena on Saarioinen Oy:n ja kampanjaan osallistuvan henkilön välinen yhteydenpito sekä Saarioinen Oy:n liiketoiminnan kehittäminen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Sukujen lempikeitto -kilpailun rekisteri sisältää ainoastaan seuraavia tietoja: Etunimi Sukunimi Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Suoramarkkinointilupa, Osallistumisaika kilpailuun

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön Sukujen lempikeitto -kilpailua varten nimenomaisesti luovuttamat tiedot.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle 30.6.2029 asti, jonka jälkeen tiedot hävitetään. Rekisteröidyn tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti talletetut tiedot Rekisteritiedot säilytetään Saarioisten verotukseen liittyvinä tietoina asianmukaisesti suojatulla palvelimella. Rekisteritiedot ovat vain rekisterin pitäjän määrittelemien henkilöiden käytettävissä.

 

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastus on maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta Toimintaohjeita rekisteröidylle.

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa: Noora Kaijanen, Saarioinen Oy Järvensivuntie 1, 33100 Tampere Puh. 03 244 7111 sähköposti: etunimi.sukunimi@saarioinen.fi

 

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta "Toimintaohjeita rekisteröidylle". Korjauspyyntö tulee osoittaa: Noora Kaijanen, Saarioinen Oy Järvensivuntie 1, 33100 Tampere Puh. 03 244 7111 sähköposti: etunimi.sukunimi@saarioinen.fi

 

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä tietoja kohdassa 4 mainittuihin tarkoituksiin.

 

» Tietosuojaseloste

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!